WebInnsyn brukerveiledning

WFS

Bruk følgende adresser for å hente WFS kartdata fra denne løsningen. Klikk xml-knappen for å se på capabilities-dokumentet. For å få tak i adressen må du høyre-klikke selve lenken og velge kopier. Lim så adressen inn i din WFS-klient.

Capabilities Standardkart
Datakilder

Capabilities Planregister
Capabilities Naturtyper ABCD
Capabilities FKB-Hoydekurver
Capabilities FKB-Hoydekurver5m
Capabilities dek
Capabilities N50
Capabilities N250
Capabilities N500
Capabilities kommunepoly
Capabilities OmAdressesering
Capabilities Havstigning_2050
Capabilities Havstigning_2100
Capabilities Storflo_2050
Capabilities Storflo_2100
Capabilities Aarsnedbor
Capabilities Byneset_hoydekurver
Capabilities Byneset ortofoto
Capabilities Regplan
Capabilities RegplanO
Capabilities RegplanU
Capabilities RegplanFOR
Capabilities RegPlan_RasterFarge
Capabilities Kpa40
Capabilities KPlan_2007
Capabilities KPlan_Gjeldende
Capabilities KPlan_Forslag
Capabilities Byantikvar_bevaring_analog
Capabilities FKB-AR5
Capabilities FKB45
Capabilities TraktovegSti45
Capabilities FKB
Capabilities FKB-Bygning
Capabilities FKB-Tekst5000_stedsnavn
Capabilities FKB-Tekst5000_gatenavn
Capabilities FKB-Tekst5000_AnnenTekst
Capabilities FKB-Tekst5000
Capabilities Tiltak
Capabilities Antikvarisk_Fredet
Capabilities Antikvarisk_ABC
Capabilities Sti_og_loper_Plan2011
Capabilities ortofoto_2019
Capabilities ortofoto_2018
Capabilities ortofotoklabu_2017
Capabilities ortofoto_2017
Capabilities ortofoto_2016
Capabilities ortofoto_2015
Capabilities ortofoto_2014
Capabilities ortofoto_2012
Capabilities Kvikkleireras
Capabilities KPA_Illustrasjon
Capabilities SSR
Capabilities adm_d
Capabilities ABAS
Capabilities delomr
Capabilities EiendomSkattGrense
Capabilities FastLand
Capabilities HavneGrense_Forslag2012
Capabilities HjemTjenesteSoner
Capabilities KirkeSogn
Capabilities RaderettgrenseHavn
Capabilities Vegnett
Capabilities Omradeadresse
Capabilities KDPLAN
Capabilities KDP-Arbeidsbase
Capabilities Planomriss_Alle
Capabilities MidlertidigForbudTiltak
Capabilities Kartkonstruksjon
Capabilities Kommunedelplanforslag
Capabilities kulturminner
Capabilities Fredet
Capabilities Revet
Capabilities Grunnforhold
Capabilities Grunnforhold_2014
Capabilities Grunnforhold_2015
Capabilities Grunnforhold_2018
Capabilities Forurensetgrunn
Capabilities UU inngang
Capabilities UU Tilgjveg
Capabilities UU HC_parkering
Capabilities Konsesjon fjernvarme
Capabilities Oljetanker 2011
Capabilities Forurenset grunn
Capabilities Friluftsomrader
Capabilities Museumsomrade
Capabilities Stoysoner
Capabilities Flomveier
Capabilities tk_kulturminner
Capabilities ByggeSak
Capabilities Finansieringsavtaler
Capabilities ProsjektOkonomi
Capabilities DiversePG
Capabilities DiverseGM
Capabilities kdplanutgatte
Capabilities ortofoto2020

Til toppen av siden Valid XHTML 1.0!