WebInnsyn brukerveiledning

Link til løsningen

Når løsningen starter, sjekkes det om klienten kan vise SVG. Hvis klienten støtter SVG, så blir dette benyttet til å vise kart. Hvis ikke, så benyttes bildefiler (PNG) for kartvisning.

For at denne automatiske kontrollen skal fungere, er det viktig at løsningen startes med riktig URL. Hvis f.eks. "vwr=asv" er med i URLen, vil dette overstyre den automatiske kontrollen.

Riktig link til denne løsningen skal være:

https://kart5.nois.no/trondheim

URL-parametere

For å starte løsningen på en eiendom i kommune nummer 123, gårdsnummer 1, bruksnummer 2, bruk følgende: https://kart5.nois.no/trondheim?knr=123&g=1&b=2&f=0&s=0.

For å starte eiendommen på et bygg med bygningsnummer 456 i kommune nummer 789, bruk følgende: https://kart5.nois.no/trondheim?knr=789&bygningsnr=456.

For å starte løsningen på en gitt koordinat og målestokk: https://kart5.nois.no/trondheim?east=565288&north=6665993&scale=100000.

For å starte løsningen med en gitt karttype, bruk map-parameteren med en av følgende verdier:

 • delesak
 • adressekart
 • adresseprosjekt
 • aktsomhetskartflomfareoghavstigning
 • aktsomhetskartkulturminner2
 • saksmapper
 • bakgrunnskartarealplaner222
 • biomangfoldognaturverdier
 • citymanager
 • flyfoto
 • friluftslivoggronneomrader
 • friluftslivnarmiljoanleggogidrett
 • grønnstrek
 • forslagkommunedelplan
 • grunnforhold2
 • kommuneplanensarealdel2012-2024
 • planoversikt2
 • reguleringsplaner
 • kdp-internarbeidsbase
 • skoleogbarnehage
 • standardkartutenfarger
 • temakartmatrikkelinformasjon
 • stoysoner
 • tidligerekommuneplaner
 • vanniby
 • universellutforming
 • basiskartmedstikkledninger

Eksempel: https://kart5.nois.no/trondheim?map=basiskartmedstikkledninger.

For å starte løsningen uten søkefunksjoner: https://kart5.nois.no/trondheim?leftframewidth=0&bottomframesetheight=0

For å starte løsningen med kun kart: https://kart5.nois.no/trondheim?leftframewidth=0&bottomframesetheight=0&toolbarframeheight=0&hidenavframes=true

For å starte løsningen i plandialog-modus: https://kart5.nois.no/trondheim?mode=plandialog

For å sette valgene i søkesiden i plandialog kan parameteren plandialogsearchtypes benyttes, med følgende verdier: kommuneplanunderarbeid, kommuneplangjeldende, kommunedelplanunderarbeid, kommunedelplangjeldende, reguleringsplanigangsatt, reguleringsplanunderarbeid, reguleringsplangjeldende, bebyggelsesplanunderarbeid og bebyggelsesplangjeldende. Verdiene kan kombineres ved kommaseparering (uten mellomrom).

Eksempel på å starte løsningen på en gitt plan i plandialog-modus med et gitt valg i søkesiden: https://kart5.nois.no/trondheim/geointegrasjon/?funksjon=visplan&kommunenummer=1234&planidentifikasjon=MinPlanId&mode=plandialog&map=kommunedelplanforslag&plandialogsearchtypes=kommunedelplanunderarbeid


Til toppen av siden Valid XHTML 1.0!